Gebrauch

De Gebrauch ass an 2 grouss Beräicher ënnerdeelt:


Gebrauchsuweisung

An der Gebrauchsuweisung erkläre mir wei déi eenzel Bestanddeeler vun der Napp benotzt ginn, wei déi eenzel Spiller funktionéieren a wei d´Reegele sënn. Dréckt dofir hei drop.


Challengen

Bei de Challengen gi mir Inspiratioune wei en d’Bestanddeeler anescht notzen, fir sou d’Spiller heiansdo anescht aus ze üben, an et virun allem méi schwéier ze maachen. Et sinn also Erausfuerderunge fir d’Uwende vu méi schwéieren a kreativen Technike fir d’Spiller méi erausfuerderend, respektiv ofwiesslungsräich, ze gestalten. Dréckt dofir hei drop.