Gesamtpaket ouni Chips

Dir hutt aktuell d’Gesamtpaket ouni Chips ausgewielt.


Gebrauchsuweisung

D’Gebrauchsuweisung ass a 4 Sproochen erhältlech (Lëtzebuergesch/ Englesch/ Franséisch oder Däitsch). Des fannt dir op dëser Internetsäit, mat der Méiglechkeet se erof ze lueden. Mir froen iech duerno, op dir se gratis geprint dobäi kréie wëllt. Mir bieden iech allerdéngs drop ze verziichte, fir de Waasserofdrock ze reduzéieren.


Endpräis

Zum aktuelle Präis vu 59,5€ kommen nach 1,37€ fir d’Verpackung ze finanzéieren dobäi. D‘ Gesamtpaket wäert an enger Këscht agepaakt sinn. Des Këscht bitt och genuch Platz fir zukünfteg Gadgeten.

Gesamtpaket ouni Chips

Dir bestellt heimat eng Napp, zwou Schleideren, zwee Trampoliner an zwee Basketballkierf mat zwee Holzbléck-Sets. Bei déi 59,5€ kommen allerdéngs nach 1,37€ fir d’Verpackung dozou.

60,87 €